bulaşyklyk

 1. Bulam-bujarlyk, çalam-çaşlyk, tertipsizlik.

  • Saçyň bulaşyklygy adamyny gelşiksiz görkezýär.

 2. Aýdyň dällik, garym-gatymlyk, baş-başdaklyk, düşnüksizlik.

  • Soň bir hili bulaşyklyga düşüp okuwyndan hem kowlupdyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Açyk dällik, tutuklyk (hawa hakda).

  • Şu günki howanyň bulaşyklygy işe päsgel berdi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bulaşyklyk - bulaşyklygy.


Duş gelýän formalary
 • bulaşyklyga
 • bulaşyklygy
 • bulaşyklygyna
 • bulaşyklygyndan
 • bulaşyklygyny
 • bulaşyklygynyň
 • bulaşyklygyň
 • bulaşyklykdyr
 • bulaşyklyklardan
 • bulaşyklyklarynda
 • bulaşyklyklaryň