bulaşdyrmak işlik

 1. Hapa bulamak, çirk ýokdurmak, hapalatmak.

 2. Yzly-yzyna bulamak, çalt-çalt bulamak.

  • Ýene-de agaç çemçe bilen bulaşdyrdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 3. Agzalalyk düşürmek, bulagaýlyk döretmek, bulaşyklyk döretmek.

  • Munuň ýaly halky bulaşdyrýan melgunyň köküni köwlemek gerek. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 4. Bulam-bujar etmek, garym-gatym etmek.

  • Hasap-hesip işlerini bulaşdyrmak.

 5. Pikir garyşmak, zerarly bir zady ikinji bir zat bilen çalşyrmak.


Duş gelýän formalary
 • bulaşdyran
 • bulaşdyrandyr
 • bulaşdyrardy
 • bulaşdyrarsyň
 • bulaşdyraýmagy
 • bulaşdyraýmasyn
 • bulaşdyraýsa
 • bulaşdyrdy
 • bulaşdyrdyň
 • bulaşdyrjak
 • bulaşdyrma-da
 • bulaşdyrmaga
 • bulaşdyrmagy
 • bulaşdyrmagyna
 • bulaşdyrmagyny
 • bulaşdyrmagyň
 • bulaşdyrmak
 • bulaşdyrmakdan
 • bulaşdyrmazlyga
 • bulaşdyrmaň
 • bulaşdyrsa
 • bulaşdyrsam
 • bulaşdyryp
 • bulaşdyrypdyr
 • bulaşdyrýan
 • bulaşdyrýandygy
 • bulaşdyrýandyryn
 • bulaşdyrýanlygyndan
 • bulaşdyrýar
 • bulaşdyrýarlar
 • bulaşdyrýarsyň