bulaýlamak işlik

 1. Bir zady howada galgatmak, iki ýana bulap yşarat etmek.

  • Guýrugyny hilelik bilen bulaýlap gelýän köpek gele-gelmäne sürä kürsän urýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ol yzyna öwrüldi-de maňa elini bulaýlady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Howada aýlamak, salgamak.

  • Ol elindäki taýagyny bulaýlap, ýene bir gezek urdy.


Duş gelýän formalary
 • bulaýlady
 • bulaýlady-da
 • bulaýladylar
 • bulaýlamak
 • bulaýlamansoň
 • bulaýlan
 • bulaýlap
 • bulaýlapdyr-da
 • bulaýlaýan
 • bulaýlaýar
 • bulaýlaýardy
 • bulaýlaýardylar