bukmak buk‧mak işlik

 1. Ýygşyrmak, gizlemek.

  • Şu dokumenti berk ýerde bukup goý.

 2. seret bukulmak

  • Aljagyny bilse jüýjäni, bukup geçir gijäni. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem bukmak - bukdum, bukduň, bukupdyr.


Duş gelýän formalary
 • bukan
 • bukar
 • bukduk
 • bukdy
 • bukjak
 • bukma
 • bukmaga
 • bukmagyň
 • bukmak
 • bukmalydygyny
 • bukmasyn
 • buksa
 • bukup
 • bukýarlar
 • bukýarys