bukja buk‧ja

 1. Türkmen aýal-gyzlarynyň üç burçy eplenip biri-birine tikilen we bir burçy hem açyk, el işlerini salýan gaby.

  • Aýaly bir köne bukjany alyp çykdy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 2. Üç burçy eplenip biri-birine ýelmenen we bir burçy açyk kagyz gap.

  • Stepanow bukjany açyp okamaga başlaýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • bukjada
 • bukjadaky
 • bukjadan
 • bukjalar
 • bukjalara
 • bukjalarda
 • bukjalardaky
 • bukjalardan
 • bukjalary
 • bukjalaryma
 • bukjalaryna
 • bukjalaryny
 • bukjalarynyň
 • bukjalaryň
 • bukjalaýyn
 • bukjaly
 • bukjamyz
 • bukjany
 • bukjanyň
 • bukjasy
 • bukjasydy
 • bukjasyna
 • bukjasynda
 • bukjasyndaky
 • bukjasyndan
 • bukjasyny
 • bukjasynyň
 • bukjaň
 • bukjaňy