bukdurmak buk‧dur‧mak işlik

Ýaşyrtmak, gizletmek; bukuldyrmak.

  • Ýigitleriň bukduryp saklap duran itleri çiňerilişip seredişmäge başladylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • bukdurmak
  • bukduryp