bugdaýlyk bug‧daý‧lyk

Bugdaý ekilen giň meýdan, bugdaýyň köp ekilen ýeri.

  • Halnazar aňyrsyna gözýetmez garamtyl-gök bugdaýlygyň içini söküp barýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bugdaýlyk - bugdaýlygy.


Duş gelýän formalary
  • bugdaýlyga
  • bugdaýlygyň
  • bugdaýlyklary