bugdaýbogun bug‧daý‧bo‧gun

Botanika Bugdaýa meňzeş arryk däneli ot.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem bugdaýbogun - bugdaýbognum, bugdaýbognuň, bugdaýbogny.