bugarmak bu‧gar‧mak işlik

[bu:garmak]

Buga öwrülmek, bug halyna gelmek, bug çykarmak.

 • Täze dogan güniň şöhlesine meýdan çalaja bugaryp durdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • bugaran
 • bugaranda
 • bugaranynda
 • bugardyr
 • bugarma
 • bugarmadyk
 • bugarmaga
 • bugarmagy
 • bugarmagyna
 • bugarmagyndan
 • bugarmagyny
 • bugarmagynyň
 • bugarmagyň
 • bugarmak
 • bugarmaklyga
 • bugarmaklygyň
 • bugarmaklyk
 • bugarman
 • bugarmany
 • bugarmanyň
 • bugarmasy
 • bugarmasyna
 • bugarmasyndan
 • bugarmasyny
 • bugarmasynyň
 • bugarmaz
 • bugarmazlygy
 • bugarsa
 • bugarsyn
 • bugaryp
 • bugarypdyr
 • bugarýan
 • bugarýandygyny
 • bugarýandyklary
 • bugarýança
 • bugarýar
 • bugarýardy
 • bugarýarlar