bug bug

[bu:g]

Suwuklyk gyzdyrylmagy netijesinde emele gelýän çygly gaz.

 • Ýagyşyň öň ýanynda howa bug bilen dolýar.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem bug - bugum, buguň.


Duş gelýän formalary
 • buga
 • bugda
 • bugdaky
 • bugdan
 • bugdur
 • buglar
 • buglarda
 • buglary
 • buglaryndan
 • buglaryny
 • buglarynyň
 • buglaryň
 • bugly
 • bugsuz
 • bugun
 • buguna
 • bugunda
 • bugundan
 • buguny
 • bugunyň
 • buguň
 • bugy