bufet bu‧fet at

 1. Iýer ýaly ony-muny satylýar ýer.

  • Men ýaňy mekdebiň bufetinden garbak-gurbak edindim. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Gap-gaç, azyk goýulýan şkaf.

  • Daşky tamda owadan bufet goýlupdyr.


Duş gelýän formalary
 • bufetden
 • bufete
 • bufeti
 • bufetime
 • bufetiniň
 • bufetiňizde
 • bufetiňiziň
 • bufetler