buýsanmak buý‧san‧mak işlik

 1. Bir zada guwanmak, begenmek, öwünmek.

  • Ol aýnanyň syratyna, boýuna, özüniň edermenligine buýsandy. Mama öz ýanyndan: -- Her näçe azap çeksem-de iň soňunda bol-telkiligiň gyrasyndan barýan -- diýip buýsandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Bir zada daýanmak, biriniň arka edilip arkaýynsyramak.


Duş gelýän formalary
 • buýsanamok
 • buýsanan
 • buýsananda
 • buýsanandygyny
 • buýsanar
 • buýsanardy
 • buýsanarly
 • buýsandy
 • buýsanma
 • buýsanmaga
 • buýsanmagy
 • buýsanmagyn
 • buýsanmagyň
 • buýsanmak
 • buýsanmaly
 • buýsanman
 • buýsanmandy
 • buýsanmaz
 • buýsansa
 • buýsanyp
 • buýsanypdy
 • buýsanypdyrlar
 • buýsanýan
 • buýsanýandygyny
 • buýsanýandyklaryny
 • buýsanýanlygyny
 • buýsanýanyňa
 • buýsanýar
 • buýsanýardy
 • buýsanýarlar
 • buýsanýarsyň
 • buýsanýarsyňyzmy
 • buýsanýaryn
 • buýsanýarys