bozgak boz‧gak

Agzalaçylyk döredip ýören, tertip bozujy, bazbozar, ýykgynçy.

 • Ol baryp ýatan bozgak eken. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bozgak - bozgagy.


Duş gelýän formalary
 • bozgagy
 • bozgaklar
 • bozgaklara
 • bozgaklary
 • bozgaklaryň
 • bozgaklyga
 • bozgaklygy
 • bozgaklygyň
 • bozgaklyk
 • bozgaklykda