borç at

[bo:rç]

 1. Bergi.

  • Ýigit bar, döwlet eýesi, Borç edip egne eýesi. (Mollamurt, Saýlanan eserler)

  • Borja batmak. Borja galmak.

 2. Wezipe, kär.

  • Gan döküp alnan azatlygymyzy, Goramak, saklamak biziň borjumyz. (Ş. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Ine, ýaňja obamyzdan geldim men, Soldatlyk borjuma başladym ýene. (K. Gurbannepesow, Soldatyň ýüregi)

  • Mukaddes borç.

 3. Berlen söz, edilen wada.

  • Her birisi özüne borç edindi, Köp adama iş öwredip bilmegi. (R. Seýidow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar. Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem borç - borjum, borjuň.


Duş gelýän formalary
 • borja
 • borjam
 • borjudy
 • borjudyr
 • borjum
 • borjuma
 • borjumdyr
 • borjumy
 • borjumyz
 • borjumyzdyr
 • borjumyzy
 • borjun
 • borjuna
 • borjundan
 • borjundanam
 • borjuny
 • borjunyň
 • borjuň
 • borjuňa
 • borjuňdan
 • borjuňy
 • borjuňyz
 • borjuňyza
 • borjuňyzy
 • borjy
 • borçdan
 • borçdur
 • borçlar
 • borçlara
 • borçlardan
 • borçlardyr
 • borçlary
 • borçlary-da
 • borçlarydyr
 • borçlarymyz
 • borçlaryna
 • borçlarynda
 • borçlaryndan
 • borçlaryny
 • borçlarynyň
 • borçlaryň
 • borçlaryňdan
 • borçlaryňy
 • borçlaryňyzy
 • borçludy
 • borçludyr
 • borçludyrlar
 • borçlugyndan
 • borçlular
 • borçlulary
 • borçlularyň
 • borçlulygy
 • borçlulygyna
 • borçlulygyny
 • borçlulygyň
 • borçlulyk
 • borçlulykdan
 • borçlumy
 • borçly