bolluk bol‧luk

Köp mukdarda barlyk, maddy ýagdaýyň gowulygy, bolelinlik, artyklyk.

 • Obamyzda bolluk bilen saglyk joşýar. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

 • Gün özüniň şöhlesini bolluk bilen ýaýradyp başlady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bolluk - bollugy.


Duş gelýän formalary
 • bollugy
 • bollugyna
 • bollugyndadyr
 • bollugyndan
 • bollugyndandyr
 • bollugyndanmy
 • bollugyny
 • bolluk-da
 • bollukda
 • bollukdy