bolgusyzlyk bol‧gu‧syz‧lyk at

Ugursyzlyk, ähmiýetsizlik, bidereklik, ujypsyzlyk.

  • Bolgusyzlyk etmeli däl. Bolgusyzlyk bilen gürrüň etmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bolgusyzlyk - bolgusyzlygy.


Duş gelýän formalary
  • bolgusyzlyga
  • bolgusyzlygyň
  • bolgusyzlykdygyny
  • bolgusyzlyklar