bolelin bo‧le‧lin

[boleli:n]

Doly kanagatlandyryp bilýän, ýeterlik derejede bolan (zat hakda).

  • Bolelin suwly bolmaklygy biziň halkymyz asyrlar boýy arzuw edip geldi.


Duş gelýän formalary
  • bolelinligi
  • bolelinligimiz
  • bolelinligini
  • bolelinligiň
  • bolelinlik
  • bolelinlikde