bogaldak bo‧gal‧dak

Ýelken berkitmek üçin gämilerde edilýän beýik sütün.

  • Odisseý özüni bogaldaga pugta daňmagy buýruk beripdir. (Gadymy dünýä taryhy)

  • Batly ýeliň derdinden buraw wyşkasy edil gäminiň bogaldagynyň güýçli gaýlarda bolşy ýaly yraň atyp jygyldaýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bogaldak - bogaldagy.


Duş gelýän formalary
  • bogaldaga
  • bogaldagyndan
  • bogaldagynyň
  • bogaldakdan
  • bogaldaklar
  • bogaldaklary
  • bogaldakly