boşluk boş‧luk

 1. seret boşlaň

  • Boşlukdan hem çykýan zat ýok, bir işe ýerleşilse gowy boljak.

 2. Hiç kim ýokluk, boşlaň.

 3. Ekin-tikin we ş. m. zat ekilmedik, boş ýatan.

  • Bular baryp bir boşluk ýeri ekjek bolupdyrlar. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem boşluk - boşlugy.


Duş gelýän formalary
 • boşluga
 • boşlugy
 • boşlugydyr
 • boşlugyna
 • boşlugynda
 • boşlugyndaky
 • boşlugyndan
 • boşlugyny
 • boşlugynyň
 • boşlugyň
 • boşlugyňky
 • boşlukda
 • boşlukdaky
 • boşlukdan
 • boşlukdy
 • boşluklar
 • boşluklar-da
 • boşluklara
 • boşluklarda
 • boşluklardaky
 • boşluklardan
 • boşluklardyr
 • boşluklary
 • boşluklaryna
 • boşluklarynda
 • boşluklaryndaky
 • boşluklaryndan
 • boşluklaryny
 • boşluklarynyň
 • boşluklaryň
 • boşluklaryňyza
 • boşlukly
 • boşluklylar
 • boşluksyz