boşlaňlyk boş‧laň‧lyk

  1. Iş-alada köp dällik.

  2. Onçakly (adam, mal-gara we ş. m.).

    • Köp dällik.

    • Şu günki töweregiň boşlaňlyk bolmagynyň sebäbi hem şol bolmaga çemeli. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem boşlaňlyk - boşlaňlygy.