boşanmak bo‧şan‧mak işlik

 1. Daňydan boşap gitmek, ýüpüni üzmek, bagyndan sypyp gitmek.

  • Düýe bolsa boşanyp, bagyny süýräp gidipdir. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

  • Sygyr boşanypdyr.

 2. Göçme manyda Azatlyga çykmak, azat bolmak.


Duş gelýän formalary
 • boşanan
 • boşananyny
 • boşandy
 • boşandygyny
 • boşandyr
 • boşanjak
 • boşanmaga
 • boşanmagy
 • boşansa
 • boşansyn
 • boşanyp
 • boşanypdyr