boşaşmak bo‧şaş‧mak işlik

 1. Kem-kemden boşamak, bir zadyň içindäkiler aýrylyşmak, çykyşmak.

 2. Birneme gowşaşmak.

  • Maşynyň nurbatlary boşaşypdyr.

 3. Iş azalyşmak, iş ýeňleşmek.

  • Eller boşaşyp, gabady gelende oturyşarys, gürrüňleşeris.


Duş gelýän formalary
 • boşaşan
 • boşaşany
 • boşaşar
 • boşaşdy
 • boşaşmak
 • boşaşmaz
 • boşaşyp
 • boşaşypdy
 • boşaşypdyr