boýdan-başa

Başdan-aýak başyndan ahyryna çenli, hemmesi.

  • Zeliliniň «Bolsa» diýen şygry boýdan-başa mertlik we jomartlyga degişlidir. («Edebiýat»)

  • Boýdan-başa egin-başy garady. (N. Pomma, Saýlanan eserler)