boýdaş

 1. Boýy deň bolan.

  • Baryp ejesi bilen boýdaş bolup durdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Bir göwre oslagsyz ýerde onuň bilen boýdaş boldy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 2. Deň-duş, jora, deňdeş (gyzlar hakda).

  • Aýyp bolar, boýdaşdan galmaklyk yza. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Boýdaş jan, meniň günämi geç! (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • boýdaşdan
 • boýdaşdy
 • boýdaşlar
 • boýdaşlary
 • boýdaşlaryna
 • boýdaşlaryndan
 • boýdaşlarynyň
 • boýdaşlaryň
 • boýdaşlyk
 • boýdaşy
 • boýdaşynyň