boýamak işlik

 1. Bir zada reňk bermek, boýag çalmak, reňklemek.

  • Göz öňüme sakgalyny hyna bilen boýan jerçi geldi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Pawel ony derrew alyp nyşana, Geýen köýnegini boýady gana. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 2. Hapa bulamak, tegmil degirmek, garalamak.


Duş gelýän formalary
 • boýady
 • boýadylar
 • boýadyň
 • boýajak
 • boýam
 • boýama
 • boýamaga
 • boýamagy
 • boýamagyň
 • boýamak
 • boýamakda
 • boýamaklyk
 • boýamaly
 • boýan
 • boýanlar
 • boýap
 • boýapdyr
 • boýar
 • boýara
 • boýarlar
 • boýary
 • boýasy
 • boýaýança
 • boýaýar
 • boýaýarlar
 • boýaýyn