boýalmak bo‧ýal‧mak işlik

 1. Boýag çalynmak, reňklenmek.

 2. Hapa bulanmak, tegmil degmek, garalanmak.

  • Ýüzi güne garalan we gözýaşyna boýalan dokuz ýaşly bir oglan bardy. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • boýalan
 • boýalanda
 • boýalandy
 • boýalandygyna
 • boýalandygyny
 • boýalandyr
 • boýalar
 • boýaldy
 • boýalmadyk
 • boýalmagy
 • boýalmak
 • boýalmaklyk
 • boýalmanlygy
 • boýalmaýar
 • boýalsa
 • boýalyp
 • boýalypdy
 • boýalypdyr
 • boýalýan
 • boýalýanlygy
 • boýalýar
 • boýalýardy
 • boýalýarlar