boýagçy bo·ýag·çy at

Boýag boýaýjy, reňkleýji.

  • Harplar-da boýagçynyň diwar ýüzüne pürkýän nagşy däl. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • boýagçylar
  • boýagçylyk
  • boýagçynyň