boýag bo·ýag at

Mata ýa-da predmetde reňk berýän jisim, boýa.

 • Onuň içinde düýrülgi mata. boýaglar we kagyz bardy. (O. Gonçar, Baýdak göterijiler)

 • Gökboýag. Gyzyl boýag.

boýag çalmak

Şelaýyn sözler bilen ýuwmarlamak.

 • Ýagşy, öňünden boýag çalma-da, bir bada matlaba geç. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
 • boýaga
 • boýagda
 • boýagdan
 • boýagdyr
 • boýaglar
 • boýaglara
 • boýaglardan
 • boýaglardyr
 • boýaglary
 • boýaglaryndan
 • boýaglaryny
 • boýaglarynyň
 • boýaglaryň
 • boýagly
 • boýaglyk
 • boýagy
 • boýagyna
 • boýagynyň
 • boýagyň