bitin bi‧tin

[biti:n]

 1. Döwülmedik, abat.

  • Bitin galan käse.

 2. Ýyrtylmadyk, dagamadyk.

  • Bitin geýim. Bitin aýakgap.

bitin san

Droba bölünmedik san.

çöregi bitin

seret çörek

 • Hernä çöregiň bitin eken -- diýip gülümsiredi. («Tokmak» žurnaly)

göwni bitin

Göwni hoş, razy.

 • Gullynyň mundan ozal göwni bitindi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • bitinden
 • bitindi
 • bitine
 • bitini
 • bitiniň
 • bitinje
 • bitinlerini
 • bitinli
 • bitinligi
 • bitinligine
 • bitinligini
 • bitinliginiň
 • bitinlik
 • bitinmi
 • bitinmidir