bitgin bit·gin at

Gowy biten, oňat ösüp ýetişen.

  • Bitgin otlaryň arasynda gyrmyldaşýan suwulganlaryň sany-sajagy ýok. (N. Jumaýew, Ak derek)

  • Onuň töweregindäki bitgin bugdaý derýa ýaly çaýkanýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

göwni bitgin

seret göwün

  • Onuň göwni bitgindi.


Duş gelýän formalary
  • bitgindi
  • bitginli
  • bitginligi
  • bitginlik