bitertiplik bi‧ter‧tip‧lik

[bi:terti:plik]

  1. Tertipsizlik, düzgünsizlik, bidüzgünlik.

  2. Bulam-bujarlyk, garym-gatymlyk, rejeli dällik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bitertiplik - bitertipligi.


Duş gelýän formalary
  • bitertipliginden
  • bitertipligiň