bitertip bi‧ter‧tip

[bi:terti:p]

 1. Tertipsiz, düzgünsiz, bidüzgün.

  • Bitertip çagalara terbiýe bermek işini has oňat guramak gerek.

 2. Bulam-bujar, rejeli däl, garym-gatym.

  • Jaýyň içindäki mebeller bitertip ýerleşdirilipdir.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bitertip - bitertibi.


Duş gelýän formalary
 • bitertipdigini
 • bitertipliginden
 • bitertipligiň
 • bitertiplik
 • bitertipliligini
 • bitertiplilik