bisarpa bi‧sar‧pa

[bi:sarpa]

Tygşytsyz, ýerliksiz, biderek, boş, sarpasyz.

  • Men wagtymy bisarpa tutman okadym. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Emma ýüregiňizi ýerinde saklaň, okuňyzy bisarpa harçlamaň! -- diýip, ýigitlerine tabşyrdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
  • bisarpalygy
  • bisarpalyk