birsyhly bir‧syh‧ly

[birsy:hly]

  1. Hemişe, elmydama, üznüksiz, häli-şindi.

    • Içine şaly ekilen ýaly birsyhly suw içip gürledi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

    • Alada, gaýgy ony rahat ýatyrmady, birsyhly eýlesine-beýlesine aýlandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Bir boluş, birsydyrgyn.


Duş gelýän formalary
  • birsyhlylygynyň
  • birsyhlylyk