birsydyrgyn bir‧sy‧dyr‧gyn

[birsydyrgy:m]

Bir meňzeş, bir tüýsli, bir boluşly.

 • Suwuň birsydyrgyn akyşynyň döredýän güňleç şaggyldasy eşidilýär. Motoryň bir sydyrgyn çykýan dyngysyz gürrüldisi bir bada ýüregime düşjek ýaly etse-de, soňabaka öwrenişip başladym. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Brigadir ýygymçylaryň birsydyrgyn hereketinden bir bada gözüni aýryp bilmedi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Motoryň bir sydyrgyn çykýan dyngysyz gürrüldisi bir bada ýüregime düşjek ýaly etse-de, soňabaka öwrenişip başladym. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • birsydyrgyndygyny
 • birsydyrgyndyr
 • birsydyrgynlygy
 • birsydyrgynlygyny
 • birsydyrgynlyk
 • birsydyrgynlylygy
 • birsydyrgynsyz
 • birsydyrgynsyzlygynyň