birsydyrgyn

[birsydyrgy:m]

Bir meňzeş, bir tüýsli, bir boluşly.

  • Suwuň birsydyrgyn akyşynyň döredýän güňleç şaggyldasy eşidilýär. Motoryň bir sydyrgyn çykýan dyngysyz gürrüldisi bir bada ýüregime düşjek ýaly etse-de, soňabaka öwrenişip başladym. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Brigadir ýygymçylaryň birsydyrgyn hereketinden bir bada gözüni aýryp bilmedi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Motoryň bir sydyrgyn çykýan dyngysyz gürrüldisi bir bada ýüregime düşjek ýaly etse-de, soňabaka öwrenişip başladym. («Sowet edebiýaty» žurnaly)