birneme bir‧ne‧me

Az-owlak, az-kem, az-maz, azajyk.

  • Entek täze ýyla geçilerine birneme wagt bardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Bibiniň, Gandymyň gürrüňi Artygy birneme ynjaltdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)