birlikde bir‧lik‧de

  1. Köplenç «bilen» kömekçi sözüniň soňundan gelip, «bilelikde, bile» diýen many aňladýan jemleýji söz.

  2. Iki ýa-da birnäçe bolup, goşulyşyp, bilelikde.

    • Nabat eje, Jemal, ikiňizi birlikde gutlaýaryn. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)


Duş gelýän formalary
  • birlikde-de