birlik bir‧lik 1

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem birlik - birligi.

birlik bir‧lik 2

 1. Biri bildirýän sifr.

  • Owadan ýazylan birlik.

 2. Okuwçylaryň okaýşyna berilýän iň pes baha.

 3. Ýekelik, ýalňyzlyk.

 4. Oýnalýan bir gülli kart.

  • Haç birlik.

 5. Käbir zatlaryň ölçegini kesgitleýän san.

  • Birlik kagyz manat.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem birlik - birligi.

birlik san

seret san


Duş gelýän formalary
 • birlige
 • birligi
 • birligidir
 • birligimiz
 • birligimizi
 • birliginde
 • birligindedir
 • birliginden
 • birligindäki
 • birligine
 • birligini
 • birliginiň
 • birligiň
 • birligiňiň
 • birlik-de
 • birlikde
 • birlikden
 • birlikdigine
 • birlikdir
 • birlikdäki
 • birlikler
 • birliklerde
 • birliklerden
 • birliklerdir
 • birliklerdäki
 • birliklere
 • birlikleri
 • birlikleridir
 • birliklerinde
 • birliklerinden
 • birliklerindäki
 • birliklerine
 • birliklerini
 • birlikleriniň
 • birlikleriň
 • birlikli
 • birlikligidir
 • birliksiz