birleşmek bir‧leş‧mek işlik

 1. Birikmek, birigişmek, goşulmak.

 2. Biri-biri bilen kesişmek, çatlyşmak.


Duş gelýän formalary
 • birleşdi
 • birleşdik-de
 • birleşdiler
 • birleşdir
 • birleşeliň
 • birleşem
 • birleşen
 • birleşende
 • birleşenden
 • birleşendigi
 • birleşendigini
 • birleşendir
 • birleşenlerinde
 • birleşenleriniň
 • birleşenleriň
 • birleşer
 • birleşerdiler
 • birleşerin
 • birleşibem
 • birleşip
 • birleşipdi
 • birleşipdiler
 • birleşipdir
 • birleşipdirler
 • birleşiň
 • birleşme
 • birleşme-de
 • birleşmedi
 • birleşmedik
 • birleşmegi
 • birleşmegidir
 • birleşmegimizi
 • birleşmeginde
 • birleşmeginden
 • birleşmegine
 • birleşmegini
 • birleşmeginiň
 • birleşmegiň
 • birleşmek
 • birleşmekleri
 • birleşmeklerini
 • birleşmekleriniň
 • birleşmeklige
 • birleşmekligiň
 • birleşmeklik
 • birleşmeler
 • birleşmelerde
 • birleşmelerden
 • birleşmelere
 • birleşmeleri
 • birleşmelerinde
 • birleşmelerinden
 • birleşmelerine
 • birleşmelerini
 • birleşmeleriniň
 • birleşmeleriň
 • birleşmeli
 • birleşmelidi
 • birleşmelidigi
 • birleşmelidigine
 • birleşmelidigini
 • birleşmelidir
 • birleşmese
 • birleşmesi
 • birleşmesidir
 • birleşmesinde
 • birleşmesinden
 • birleşmesine
 • birleşmesini
 • birleşmesiniň
 • birleşmez
 • birleşmezligi
 • birleşmeýän
 • birleşmeýär
 • birleşmeýärler
 • birleşmäge
 • birleşmän
 • birleşmändi
 • birleşmändigi
 • birleşmändigini
 • birleşmändir
 • birleşmäni
 • birleşmäniň
 • birleşse
 • birleşse-de
 • birleşsek
 • birleşseler
 • birleşýän
 • birleşýändigi
 • birleşýändigini
 • birleşýändikleri
 • birleşýändiklerini
 • birleşýändir
 • birleşýändirler
 • birleşýäni
 • birleşýänleriň
 • birleşýänligini
 • birleşýär
 • birleşýärdi
 • birleşýärdiler
 • birleşýärler