birin-birin bi‧rin-bi‧rin

[bi:rin-bi:ri:n]

Başdan-aýak, jikme-jik, ýekeme-ýeke.

  • Rugsat beriň, hemmesini birin-birin aýdyp bereýin. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

  • Muhammet özüniň çopançylykda ýören günlerini birin-birin göz öňüne getirdi. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)