birikmek bi‧rik‧mek işlik

[bi:rikmek]

 1. Goşulmak, garylmak, birleşmek.

 2. Biri bilen durmuş gurmak, är-aýal bolmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem birikmek - birigýär, biriger, birigipdir.


Duş gelýän formalary
 • birigen
 • birigende
 • birigenden
 • birigendigini
 • birigendir
 • birigenligi
 • birigenok
 • biriger
 • birigerdi
 • birigerler
 • birigip
 • birigipdir
 • birigipdirler
 • birigýän
 • birigýänligi
 • birigýär
 • birigýärdi
 • birigýärin
 • birigýärler
 • birikdi
 • birikdir
 • birikjekdigi
 • birikme
 • birikmedi
 • birikmedimi
 • birikmegi
 • birikmegidir
 • birikmeginde
 • birikmeginden
 • birikmegine
 • birikmegini
 • birikmeginiň
 • birikmegiň
 • birikmek
 • birikmekleri
 • birikmeklige
 • birikmekligi
 • birikmekliginiň
 • birikmeler
 • birikmelerde
 • birikmelerden
 • birikmelere
 • birikmeleri
 • birikmelerinde
 • birikmelerinden
 • birikmelerine
 • birikmelerini
 • birikmeleriniň
 • birikmeleriň
 • birikmeli
 • birikmelidir
 • birikmesi
 • birikmesidir
 • birikmesinde
 • birikmesine
 • birikmesini
 • birikmesiniň
 • birikmezinden
 • birikmezligi
 • birikmezlik
 • birikmeýändikleri
 • birikmeýärdi
 • birikmäge
 • birikmän
 • birikmändi
 • birikmäniň
 • birikse
 • birikse-de
 • biriksek