birikdirmek bi‧rik‧dir‧mek işlik

[bi:rikdirmek]

Birleşdirmek, goşmak, garmak.

agyz birikdirmek

seret agyz

 • Siziň hem agyz birikdirip, Emire garşy göreşmegiňiz gerek. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

goş birikdirmek

seret goş

 • Aýsoltan bilen goşuny birikdirip bilse, Begenjiň dünýäde armany ýokdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • birikdirdi
 • birikdirdik
 • birikdirdiler
 • birikdirdiň
 • birikdireliň
 • birikdiren
 • birikdirende
 • birikdirenden
 • birikdirendir
 • birikdirenime
 • birikdirenini
 • birikdireniň
 • birikdirer
 • birikdirip
 • birikdiripdi
 • birikdiripdir
 • birikdiripdirler
 • birikdiripsiňiz
 • birikdirme
 • birikdirmegi
 • birikdirmeginiň
 • birikdirmegiň
 • birikdirmek
 • birikdirmekde
 • birikdirmekden
 • birikdirmekdir
 • birikdirmeklige
 • birikdirmekligi
 • birikdirmeklik
 • birikdirmeleri
 • birikdirmeleriniň
 • birikdirmeleriň
 • birikdirmeli
 • birikdirmelidir
 • birikdirmesini
 • birikdirmezden
 • birikdirmäge
 • birikdirmän
 • birikdirmäni
 • birikdirmäniň
 • birikdirsek
 • birikdirseler
 • birikdirseň
 • birikdirýän
 • birikdirýändir
 • birikdirýänleriň
 • birikdirýänçä
 • birikdirýär
 • birikdirýär-de
 • birikdirýärdiler
 • birikdirýärler