birigişmek bi‧ri‧giş‧mek işlik

[bi:rigişmek]

  1. Güýji bir ýere toplamak, ýygnanyşmak, birleşmek, jemlenmek.

  2. Goşulyşmak, garyşmak.

    • Ýol boýundaky obalardan atlananlar-da şolara birigişýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • birigişip
  • birigişmek
  • birigişýän
  • birigişýär-de
  • birigişýärdi