birigün bi‧ri‧gün

[bi:rigün]

Erte däl-de, ondan soňky gün.

  • Eger awa gitjek bolsaň, birigün gideli. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Mara bolsa, ertir däl-de, birigün gidýäris. (B. Pürliýew, Gün)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem birigün - birigünüm, birigünüň.


Duş gelýän formalary
  • birigünde
  • birigüne
  • birigünem
  • birigüni
  • birigünün
  • birigünüň