birentek bi‧ren‧tek

Birnäçe, köp, ençeme.

 • Ol öýe girip, birentek wagtlap çuň pikire batyp oturdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Bu maslahat edebiýatyň ähli žanrlary boýunça ýaş edebiýatçylaryň birentek eserlerini ara alyp maslahatlaşdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem birentek - birentegi.


Duş gelýän formalary
 • birentegi
 • birenteginde
 • birentegine
 • birentegini
 • birenteginiň
 • birentekler
 • birenteklerinde
 • birenteklerine
 • birenteklerini
 • birentekleriniň