bimahal bi‧ma‧hal

[bi:mahal]

seret biwagt

  • Bimahal çak gelen adam kimkä? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Köne galaň burçlarynda bimahal garalyp, düşünjesiz, ynanjaň adamlaryň ýüregine howsala salyp ýören ekeniň-ow! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)