bilinmek bi‧lin‧mek işlik

 1. Kesgitlenmek, aňlamak.

 2. Bir zadyň üsti açylmak, duýulmak, mälim bolmak, tapylmak.

  • Goýberilen ýalňyşlyklar bilindi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem bilinmek - bilner, bilnipdir.


Duş gelýän formalary
 • bilindi
 • bilinjegini
 • bilinjeginiň
 • bilinjek
 • bilinjekdi
 • bilinjekdigi
 • bilinjekdigine
 • bilinjekdigini
 • bilinjeklerine
 • bilinjekmi
 • bilinme
 • bilinmedi
 • bilinmedik
 • bilinmedimi
 • bilinmegi
 • bilinmegidir
 • bilinmeginden
 • bilinmegine
 • bilinmegini
 • bilinmeginiň
 • bilinmejegini
 • bilinmejek
 • bilinmejekdigi
 • bilinmejekdigine
 • bilinmejekdigini
 • bilinmek
 • bilinmekdir
 • bilinmeklige
 • bilinmekliginde
 • bilinmekligine
 • bilinmeler
 • bilinmeli
 • bilinmelidir
 • bilinmese
 • bilinmese-de
 • bilinmez
 • bilinmezdi
 • bilinmezler
 • bilinmezligi
 • bilinmezlik
 • bilinmeýän
 • bilinmeýänden
 • bilinmeýändigi
 • bilinmeýändigini
 • bilinmeýänleriň
 • bilinmeýänligi
 • bilinmeýänligini
 • bilinmeýär
 • bilinmeýärdi
 • bilinmeýärler
 • bilinmän
 • bilinmändi
 • bilinmändigi
 • bilinmändigini
 • bilinmändir
 • bilinmäni
 • bilinmänligi
 • bilinmänsoň
 • bilinse
 • bilinsek
 • bilinýän
 • bilinýändigi
 • bilinýändigine
 • bilinýändigini
 • bilinýändir
 • bilinýänlerini
 • bilinýänligi
 • bilinýär
 • bilinýärdi
 • bilinýärler
 • bilnen
 • bilnenden
 • bilnendigini
 • bilnendir
 • bilnenlere
 • bilner
 • bilnerdi
 • bilnerdiler
 • bilneris
 • bilnerler
 • bilnermi
 • bilnersiňiz
 • bilnip
 • bilnipdi
 • bilnipdir
 • bilnipdirmi
 • bilnäýdi
 • bilnäýjek
 • bilnäýse