bilimli bi‧lim‧li sypat

 1. Hatly sowatly, bilim alan, bilimdar, bilimi bar, bilimi köp.

  • Meniň atam-enem bilimli adamlar däldi.

 2. Okamak netijesinde belli derejede ylym alan.

  • Bilimli ölmez, bilimsiz gülmez. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • bilimlidigini
 • bilimlidir
 • bilimliler
 • bilimlileriň
 • bilimlilige
 • bilimliligi
 • bilimliligine
 • bilimliligini
 • bilimliliginiň
 • bilimliligiň
 • bilimlilik
 • bilimlilikdir
 • bilimlimiş
 • bilimlisi