bilik bi‧lik

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bilik - biligi.

biligi bar

Işiň ýagdaýy barada habarly, maglumatly.

  • Bu işden meniň biligim bar -- diýip, Sähet ýüzüni molla Hoşla baka öwürdi. Bu ezýakanyň garakçylardan näme biliginiň bardygy hiç kime mälim bolman galdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
  • biligi
  • biligin
  • biligiňdir
  • bilikli