bilişmek işlik

Biri-biriňden habar alyşmak, hemmesini diýen ýaly bilmek.

 • Oňat gabat gelişdik, Hal-ýagdaýy bilişdik. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem bilişmek - bilşer, bilşipdir.


Duş gelýän formalary
 • bilişdik
 • bilişdiler
 • bilişleri
 • bilişlerim
 • bilişlerimden
 • bilişlerimiň
 • bilişlerinden
 • bilişlerini
 • bilişleriniň
 • bilişleriň
 • bilişleriňi
 • bilişligiň
 • bilişlik
 • bilişmek
 • bilşip
 • bilşiň